Abdominal Cavity

Bukhåla

Svensk definition

Området i buken som sträcker sig från mellangärdet till den övre öppningen i bäckenet. Bukhålan består av bukhinna och bukens inre organ samt området utanför bukhinnan inklusive retroperitonealrum.

Engelsk definition

The region in the abdomen extending from the thoracic DIAPHRAGM to the plane of the superior pelvic aperture (pelvic inlet). The abdominal cavity contains the PERITONEUM and abdominal VISCERA, as well as the extraperitoneal space which includes the RETROPERITONEAL SPACE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Abdominal Cavities Cavities, Abdominal Cavity, Abdominal Cavitas abdominis