Peritoneum

Bukhinna

Svensk definition

Ett membran av skvamösa epitelceller, mesotelceller, täcks av atypisk mikrovilli som tillåter en snabb absorbering av vätskor och partiklar i bukhinnehålan. Består av ett yttre skikt på bukhåleväggens insida och ett inre skikt, som innesluter flertalet av bukhålans organ. Omslagsvecket mellan de båda skikten är tarmkäxet, mesenteriet.

Engelsk definition

A membrane of squamous EPITHELIAL CELLS, the mesothelial cells, covered by apical MICROVILLI that allow rapid absorption of fluid and particles in the PERITONEAL CAVITY. The peritoneum is divided into parietal and visceral components. The parietal peritoneum covers the inside of the ABDOMINAL WALL. The visceral peritoneum covers the intraperitoneal organs. The double-layered peritoneum forms the MESENTERY that suspends these organs from the abdominal wall.

Svenska synonymer

Peritoneum Parametrium

Engelska synonymer

Peritoneum, Visceral Visceral Peritoneum Parametrium Parametriums Peritoneum, Parietal Parietal Peritoneum