Peptic Ulcer

Peptiskt sår

Svensk definition

Sår som uppstår i de delar av mag-tarmkanalen där magsaften innehållande pepsin och magsyra kan läcka ut pga defekt slemhinnebarriär. Vanliga former av peptiskt sår är kopplade till Helicobacter pylori och användningen av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).

Svenska synonymer

Peptiskt ulkus

Engelska synonymer

Peptic Ulcers Ulcer, Peptic Ulcers, Peptic Gastroduodenal Ulcer Gastroduodenal Ulcers Ulcer, Gastroduodenal Ulcers, Gastroduodenal Marginal Ulcer Marginal Ulcers Ulcer, Marginal Ulcers, Marginal