Pelger-Huet Anomaly

Pelger-Huets anomali

Svensk definition

Autosomalt dominant anomali som kännetecknas av onormal äggformig kärna på granulocyterna och deras kromatin. Mutationer i lamin B-receptorgenen som resulterar i reducerade proteinnivåer är kopplade till sjukdomen. Heterozygota individer är friska med normal granulocytfunktion medan homozygota individer ibland skelettabnormiteter, utvecklingsrubbningar och anfall.

Engelsk definition

Autosomal dominant anomaly characterized by abnormal ovoid shape GRANULOCYTE nuclei and their clumping chromatin. Mutations in the LAMIN B receptor gene that results in reduced protein levels are associated with the disorder. Heterozygote individuals are healthy with normal granulocyte function while homozygote individuals occasionally have skeletal anomalies, developmental delay, and seizures.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anomaly, Pelger-Huet Pelger Huet Anomaly Ovoid Neutrophil Nuclei, Developmental Delay, Epilepsy, and Skeletal Abnormalities Pelger-Huët Anomaly Anomaly, Pelger-Huët Pelger Huët Anomaly Pelger-Huët Nuclear Anomaly Anomaly, Pelger-Huët Nuclear Nuclear Anomaly, Pelger-Huët Pelger Huët Nuclear Anomaly Ovoid Neutrophil Nuclei, Developmental Delay, Epilepsy and Skeletal Abnormalities Pelger-Huet Nuclear Anomaly Anomaly, Pelger-Huet Nuclear Nuclear Anomaly, Pelger-Huet Pelger Huet Nuclear Anomaly Pseudo Pelger-Huet Anomaly Anomaly, Pseudo Pelger-Huet Pelger-Huet Anomaly, Pseudo Pseudo Pelger Huet Anomaly Pseudo Pelger-Huët Anomaly Anomaly, Pseudo Pelger-Huët Pelger-Huët Anomaly, Pseudo Pseudo Pelger Huët Anomaly Pseudo Pelger-Huet Nuclear Anomaly Pseudo Pelger Huet Nuclear Anomaly