Lamin Type B

Lamin B

Svensk definition

En underklass av laminer med utbredd förekomst. Deras isoelektriska punkt ligger på lågt pH, och de förblir bundna till kärnmembranet under mitosfasen.

Engelsk definition

A subclass of ubiquitously-expressed lamins having an acidic isoelectric point. They are found to remain bound to nuclear membranes during mitosis.

Svenska synonymer

Typ B-lamin

Engelska synonymer

Lamin B Type B Lamins Lamins, Type B