Nuclear Matrix-Associated Proteins

Kärnmatrisassocierade proteiner

Svensk definition

En vid kategori av kärnproteiner som ingår i eller deltar i bildandet av cellens kärnmatris.

Engelsk definition

A broad category of nuclear proteins that are components of or participate in the formation of the NUCLEAR MATRIX.

Svenska synonymer

Kärnmatrisproteiner Kärnmatrisbindande proteiner

Engelska synonymer

Matrix-Associated Proteins, Nuclear Nuclear Matrix Associated Proteins Nuclear Scaffold Proteins Scaffold Proteins, Nuclear Protein, Nuclear Scaffold Nuclear Matrix-Associated Protein Matrix-Associated Protein, Nuclear Nuclear Matrix Associated Protein Protein, Nuclear Matrix-Associated Nuclear Scaffold Protein Scaffold Protein, Nuclear Nuclear Matrix Proteins Matrix Proteins, Nuclear Nuclear Matrix Protein Matrix Protein, Nuclear Protein, Nuclear Matrix Nuclear Matrix Binding Proteins Nuclear Matrix Binding Protein