Nuclear Matrix

Kärnmatrix

Svensk definition

Det grundläggande, strukturella ramverk i cellkärnan som står för många av cellkärnans arkitektoniska drag, inklusive kärnhinnan med kärnporerna, kärnkroppar, samt en utbredd, fibrig och kornig struktur i kärnans inre.

Engelsk definition

The residual framework structure of the CELL NUCLEUS that maintains many of the overall architectural features of the cell nucleus including the nuclear lamina with NUCLEAR PORE complex structures, residual CELL NUCLEOLI and an extensive fibrogranular structure in the nuclear interior. (Advan. Enzyme Regul. 2002; 42:39-52)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Matrices, Nuclear Matrix, Nuclear Nuclear Matrices Nucleoskeleton Nucleoskeletons Nuclear Scaffold Nuclear Scaffolds Scaffold, Nuclear Scaffolds, Nuclear