Lamins

Laminer

Svensk definition

Proteiner i cellkärnans matris som utgör strukturella komponenter i kärnhinnan. De finns hos de flesta flercelliga organismer.

Engelsk definition

Nuclear matrix proteins that are structural components of the NUCLEAR LAMINA. They are found in most multicellular organisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lamin