Patient Dropouts

Patientavhopp

Svensk definition

Avbrytande av vård av patient(-er) på grund av andra orsaker än tillfrisknande.

Engelsk definition

Discontinuance of care received by patient(s) due to reasons other than full recovery from the disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dropout, Patient Dropouts, Patient Patient Dropout