Parathyroid Hormone

Bisköldkörtelhormoner

Svensk definition

Ett polypeptidhormon (84 aminosyrarester) som utsöndras av bisköldkörtlarna vilka utför den huvudsakliga uppgiften i upprätthållande av intracellulära kalciumnivåer i kroppen. Bisköldkörtelhormon ökar mängden intracellulärt kalcium genom att främja utsläpp av kalcium ur ben, ökar kalciumupptaget i tarmen, ökar renalt tubulärt återupptag av kalcium samt ökar fosfatutsöndring från njurarna.

Engelsk definition

A polypeptide hormone (84 amino acid residues) secreted by the PARATHYROID GLANDS which performs the essential role of maintaining intracellular CALCIUM levels in the body. Parathyroid hormone increases intracellular calcium by promoting the release of CALCIUM from BONE, increases the intestinal absorption of calcium, increases the renal tubular reabsorption of calcium, and increases the renal excretion of phosphates.

Svenska synonymer

Parathormoner PTH Paratyreoideahormon

Engelska synonymer

Hormone, Parathyroid PTH (1-84) Parathyroid Hormone (1-84) Parathormone Parathyrin Parathyroid Hormone Peptide (1-34) Parathyroid Hormone (1-34) PTH(1-34) Natpara