Myofibrils

Myofibriller

Svensk definition

Långa, cylindriska, sammandragande organeller i den strimmiga muskelaturens celler, bestående av aktinfibrer, myosinfibrer och andra proteiner, ordnade i grupper av upprepade enheter som kallas sarkomerer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myofibril Myofilaments Myofilament