Muscle Fibers, Skeletal

Muskelfibrer

Svensk definition

Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.

Engelsk definition

Large, multinucleate single cells, either cylindrical or prismatic in shape, that form the basic unit of SKELETAL MUSCLE. They consist of MYOFIBRILS enclosed within and attached to the SARCOLEMMA. They are derived from the fusion of skeletal myoblasts (MYOBLASTS, SKELETAL) into a syncytium, followed by differentiation.

Svenska synonymer

Muskeltrådar

Engelska synonymer

Fiber, Skeletal Muscle Fibers, Skeletal Muscle Muscle Fiber, Skeletal Skeletal Muscle Fiber Skeletal Myocytes Skeletal Muscle Fibers Myocytes, Skeletal Myocyte, Skeletal Skeletal Myocyte Myotubes Myotube