Actin Cytoskeleton

Aktin cytoskeleton

Svensk definition

Fibrer av mikrofilamentproteiner, som till största delen utgörs av aktin. De är de minsta av cellskelettets filament.

Engelsk definition

Fibers composed of MICROFILAMENT PROTEINS, which are predominately ACTIN. They are the smallest of the cytoskeletal filaments.

Svenska synonymer

Mikrofilament

Engelska synonymer

Actin Cytoskeletons Cytoskeleton, Actin Cytoskeletons, Actin Microfilaments Microfilament Actin Filaments Actin Filament Filament, Actin Filaments, Actin Actin Microfilaments Actin Microfilament Microfilament, Actin Microfilaments, Actin