Myocarditis

Hjärtmuskelinflammation

Svensk definition

Inflammatoriska tillstånd i hjärtats muskulatur som leder till skador på hjärtmuskelcellerna. Sjukdomsförloppet kan variera från subkliniskt till plötslig död. Myokardit tillsammans med funktionsstörningar hos hjärtat klassificeras som inflammatorisk kardiomyopati, oftast orsakad av infektion, autoimmun sjukdom eller reaktion på giftiga ämnen. Hjärtmuskelinflammation är även en vanlig orsak till dilaterande kardiomyopati och andra hjärtmuskelsjukdomar.

Engelsk definition

Inflammatory processes of the muscular walls of the heart (MYOCARDIUM) which result in injury to the cardiac muscle cells (MYOCYTES, CARDIAC). Manifestations range from subclinical to sudden death (DEATH, SUDDEN). Myocarditis in association with cardiac dysfunction is classified as inflammatory CARDIOMYOPATHY usually caused by INFECTION, autoimmune diseases, or responses to toxic substances. Myocarditis is also a common cause of DILATED CARDIOMYOPATHY and other cardiomyopathies.

Svenska synonymer

Myokardit Kardit

Engelska synonymer

Myocarditides Carditis