Mutism

Mutism

Svensk definition

Oförmåga att frambringa språkligt tal, trots normal språkförståelse. Detta hinder kan bero på hjärnsjukdomar eller psykisk sjukdom. Organisk stumhet kan ha samband med skadad frontallob, hjärnstam, talamus eller lillhjärna. Selektiv mutism är ett psykologiskt tillstånd som oftast ses hos barn, och som yttrar sig i vägran att tala i sociala sammanhang hos ett barn som har både förmåga och villighet att tala med utvalda personer.

Engelsk definition

The inability to generate oral-verbal expression, despite normal comprehension of speech. This may be associated with BRAIN DISEASES or MENTAL DISORDERS. Organic mutism may be associated with damage to the FRONTAL LOBE; BRAIN STEM; THALAMUS; and CEREBELLUM. Selective mutism is a psychological condition that usually affects children characterized by continuous refusal to speak in social situations by a child who is able and willing to speak to selected persons. Kussmal aphasia refers to mutism in psychosis. (From Fortschr Neurol Psychiatr 1994; 62(9):337-44)

Svenska synonymer

Selektiv mutism Kussmauls afasi Stumhet

Engelska synonymer

Mutisms Selective Mutism Mutism, Selective Mutism, Voluntary Mutisms, Voluntary Voluntary Mutism Voluntary Mutisms Mutism, Elective Elective Mutism Elective Mutisms Mutisms, Elective Mutism, Organic Mutisms, Organic Organic Mutism Organic Mutisms Kussmaul Aphasia Aphasia, Kussmaul Kussmaul's Aphasia Aphasia, Kussmaul's Kussmauls Aphasia Mutism, Conversion Conversion Mutism Conversion Mutisms Mutisms, Conversion