Mimosine

Mimosin

Svensk definition

3-hydroxi-4-oxo-1(4H)-pyridinalanin. Ett alaninsubstituerat pyridinderivat med antitumöregenskaper som isolerats från Leucena glauca (blyertsträd).

Engelsk definition

3-Hydroxy-4-oxo-1(4H)-pyridinealanine. An antineoplastic alanine-substituted pyridine derivative isolated from Leucena glauca.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leucaenol Leucenol Leucaenine Leucenine