Metalloporphyrins

Metalloporfyriner

Svensk definition

Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.

Engelsk definition

Porphyrins which are combined with a metal ion. The metal is bound equally to all four nitrogen atoms of the pyrrole rings. They possess characteristic absorption spectra which can be utilized for identification or quantitative estimation of porphyrins and porphyrin-bound compounds.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Metalloporphyrin