Melanocytes

Melanocyter

Svensk definition

Däggdjursceller som producerar melaniner, färgämnen som finns huvudsakligen i överhuden, men även i ögon och hår. Fenomenet kallas melanogenes. Färgen kan ändras, beroende på antalet melanocyter eller mängden färgämne som produceras och lagras i de organeller som kallas melanosomer. Stora icke-däggdjursceller med innehåll av melanin kallas melanoforer.

Engelsk definition

Mammalian pigment cells that produce MELANINS, pigments found mainly in the EPIDERMIS, but also in the eyes and the hair, by a process called melanogenesis. Coloration can be altered by the number of melanocytes or the amount of pigment produced and stored in the organelles called MELANOSOMES. The large non-mammalian melanin-containing cells are called MELANOPHORES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Melanocyte