Melanophores

Melanoforer

Svensk definition

Kromatoforer (stora färgämnesceller hos fiskar, groddjur, kräldjur och många ryggradslösa djur) som innehåller melanin. Kortvariga färgförändringar sker genom en aktiv omfördelning av pigmentförande organeller (melanosomer). Däggdjur har inte melanoforer, men det har bevarats hos dem mindre färgceller, kallade melanocyter.

Engelsk definition

Chromatophores (large pigment cells of fish, amphibia, reptiles and many invertebrates) which contain melanin. Short term color changes are brought about by an active redistribution of the melanophores pigment containing organelles (MELANOSOMES). Mammals do not have melanophores; however they have retained smaller pigment cells known as MELANOCYTES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Melanophore