Meckel Diverticulum

Meckels divertikel

Svensk definition

En medfödd missbildning kännetecknad av en utbuktning i ileum. Det är en kvarleva av embryots gulesäck, där äggulegången inte slutits.

Engelsk definition

A congenital abnormality characterized by the outpouching or sac formation in the ILEUM. It is a remnant of the embryonic YOLK SAC in which the VITELLINE DUCT failed to close.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diverticulum, Meckel Meckel's Diverticulum