Marburg Virus Disease

Marburgvirusinfektion

Svensk definition

En RNA-virusinfektion hos rhesusapor, grönapor och saimiriapor som kan överföras till människor.

Engelsk definition

An RNA virus infection of rhesus, vervet, and squirrel monkeys transmissible to man.

Svenska synonymer

Marburgsjuka

Engelska synonymer

Marburg Hemorrhagic Fever Fever, Marburg Hemorrhagic Hemorrhagic Fever, Marburg Marburg Disease Disease, Marburg