Maprotiline

Maprotilin

Svensk definition

Ett tetracykliskt antidepressivt preparat med bryggad ringstruktur som både mekanistiskt och funktionellt påminner om tricykliska antidepressiva, även vad gäller biverkningar.

Engelsk definition

A bridged-ring tetracyclic antidepressant that is both mechanistically and functionally similar to the tricyclic antidepressants, including side effects associated with its use.

Svenska synonymer

Ludiomil Maprotilinhydroklorid

Engelska synonymer

Maprotilin N-Methyl-9,10-ethanoanthracene-9(10H)-propylamine Dibencycladine Psymion Ludiomil Maprolu Maprotilin Holsten maprotilin von ct Maprotilin-neuraxpharm Maprotilin neuraxpharm Maprotilin-ratiopharm Maprotilin ratiopharm Maprotilin-TEVA Maprotilin TEVA Maprotiline Hydrochloride Hydrochloride, Maprotiline Maprotiline Mesylate Mesylate, Maprotiline Mirpan Novo-Maprotiline Novo Maprotiline Ba-34,276 Ba34,276 Deprilept