Leukemia, Experimental

Experimentell leukemi

Svensk definition

Experimentellt framkallad leukemi i djur genom exponering för leukemogena faktorer, som t ex virus, strålning eller transplanterad leukemisk vävnad.

Engelsk definition

Leukemia induced experimentally in animals by exposure to leukemogenic agents, such as VIRUSES; RADIATION; or by TRANSPLANTATION of leukemic tissues.

Svenska synonymer

Leukemi, experimentell

Engelska synonymer

Leukemias, Experimental Leukemia Model, Animal Animal Leukemia Model Animal Leukemia Models Leukemia Models, Animal Experimental Leukemia Experimental Leukemias