Leishmaniasis

Leishmania-infektion

Svensk definition

Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).

Svenska synonymer

Leishmaniasis

Engelska synonymer

Leishmaniases Leishmania Infection Infection, Leishmania Infections, Leishmania Leishmania Infections