Kyasanur Forest Disease

Kyasanurskogssjuka

Svensk definition

Fästingburen flavivirusinfektion som förekommer i Kyasanurskogen i Indien.

Engelsk definition

Tick-borne flavivirus infection occurring in the Kyasanur Forest in India.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kyasanur Forest Disease Virus Infection