Klippel-Feil Syndrome

Klippel-Feils syndrom

Svensk definition

Ett tillstånd kännetecknat av kort nacke till följd av reducerat antal kotor eller sammanväxt av flera halvkotor till en enda benmassa. Hårfästet är lågt och nackens rörelseförmåga begränsad.

Engelsk definition

A syndrome characterised by a low hairline and a shortened neck resulting from a reduced number of vertebrae or the fusion of multiple hemivertebrae into one osseous mass.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Klippel Feil Syndrome Syndrome, Klippel-Feil Vertebral Cervical Fusion Syndrome Klippel-Feil Sequence Dystrophia Brevicollis Congenita Dystrophia Brevicollis Congenitas Cervical Fusion Syndrome