Kininogens

Kininogener

Svensk definition

Endogena peptider som är närvarande i de flesta kroppsvätskor. Vissa enzymer omvandlar dem till kininer, vilka är inblandade i inflammation, blodlevring, komplementreaktioner osv. Kininogener tillhör cystatin-superfamiljen. De är cysteinproteinashämmare. Högmolekylärt kininogen spjälkas av plasmakallikrein till att ge bradykinin. Lågmolekylärt kininogen spjälkas av vävnadskallikrein till kallidin.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Prokinins Prekinins Cystatins, Kininogen Kininogen Cystatins T-Kininogen T Kininogen Thiostatin Kininogen