Immunosuppression

Immunsuppression

Svensk definition

Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.

Engelsk definition

Deliberate prevention or diminution of the host's immune response. It may be nonspecific as in the administration of immunosuppressive agents (drugs or radiation) or by lymphocyte depletion or may be specific as in desensitization or the simultaneous administration of antigen and immunosuppressive drugs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Immunosuppressions Therapy, Anti-Rejection Anti-Rejection Therapy Anti Rejection Therapy Anti-Rejection Therapies Therapy, Antirejection Antirejection Therapies Antirejection Therapy