Immune Tolerance

Immuntolerans

Svensk definition

Specifik avsaknad av immunreaktion mot ett visst antigen hos en individ med iövrigt normalt immunförsvar. Bristen kan bero på tidig kontakt med antigenet hos en immunologiskt omogen individ (foster eller nyfödd) eller hos en vuxen som utsatts för extremt stora doser eller ytterst små mängder av antigenet, eller genom exponering för strålning, antimetaboliter, antilymfocytserum osv.

Engelsk definition

The specific failure of a normally responsive individual to make an immune response to a known antigen. It results from previous contact with the antigen by an immunologically immature individual (fetus or neonate) or by an adult exposed to extreme high-dose or low-dose antigen, or by exposure to radiation, antimetabolites, antilymphocytic serum, etc.

Svenska synonymer

Immunologisk tolerans Immunsuppression (Fysiologi)

Engelska synonymer

Tolerance, Immune Immunosuppression (Physiology) Immunosuppressions (Physiology)