Hypothyroidism

Hypotyreos

Svensk definition

Ett kliniskt syndrom som beror på minskad utsöndring av sköldkörtelhormon från sköldkörteln. Det leder till minskad ämnesomsättning och i sin svåraste form till ansamling av mukopolysackarider i huden som i sin tur ger myxödem. En medfödd form, kretinism, medför störningar i den intellektuella och fysiska utvecklingen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypothyroidisms Primary Hypothyroidism Hypothyroidism, Primary Primary Hypothyroidisms Thyroid-Stimulating Hormone Deficiency Deficiency, Thyroid-Stimulating Hormone Hormone Deficiency, Thyroid-Stimulating Thyroid Stimulating Hormone Deficiency Thyroid-Stimulating Hormone Deficiencies TSH Deficiency Deficiency, TSH TSH Deficiencies Secondary Hypothyroidism Hypothyroidism, Secondary Secondary Hypothyroidisms Central Hypothyroidism Central Hypothyroidisms Hypothyroidism, Central