Basal Metabolism

Basal ämnesomsättning

Svensk definition

Ett mått på värmeenergialstringen hos en organism vid lägsta nivån av cellulär kemisk aktivitet i passivt, vaket och fastande tillstånd. Energiomsättningen kan mätas direkt med en kalorimeter eller in direkt, antingen genom analys av organismens oxidationsprodukter eller genom analys av mängden förbrukat syre. Kallas också basal ämnesomsättning eller grundomsättning.

Engelsk definition

Metabolism (e.g., heat production) of an organism in an inactive, awake, fasting state. It may be determined directly by means of a calorimeter or indirectly by calculating the end products of oxidation within the organism or from the amount of oxygen utilized.

Svenska synonymer

Basalmetabolism Basalomsättning Basalförbränning

Engelska synonymer

Metabolism, Basal Resting Metabolic Rate Metabolic Rate, Resting Rate, Resting Metabolic Resting Metabolic Rates Basal Metabolic Rate Metabolic Rate, Basal Basal Metabolic Rates Rate, Basal Metabolic