Hyperparathyroidism

Hyperparatyreos

Svensk definition

Onormalt stor aktivitet i bisköldkörtlarna, vilken kan vara primär eller sekundär. Primär hyperparatyreos är associerad med tumörbildning eller hyperplasi. Överskottet av bisköldkörtelhormon leder till förändrad funktionalitet i benvävnaden, njurkanalerna och magtarmslemhinnorna.

Svenska synonymer

Hyperparatyreoidism

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.