Horner Syndrome

Horners syndrome

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av defekter i det sympatiska nervsystemet i ena ansiktshalvan, inkl. ögat. Kliniska drag omfattar mios (förminskad pupill), lindrig blefaroptos (sänkt ögonlock) och halvsidig anhidros (ingen svettproduktion). Orsaker till tillståndet kan vara skada på hjärnstammen, nackryggmärgen, första bröstkorgnervens rötter, lungspetsen, halspulsådern, sinus cavernosus eller orbitalspetsen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Syndrome, Horner Bernard's Syndrome Bernards Syndrome Syndrome, Bernard's Sympathetic Ocular-Ophthalmoplegia Ocular-Ophthalmoplegia, Sympathetic Ocular-Ophthalmoplegias, Sympathetic Sympathetic Ocular-Ophthalmoplegias Horner's Syndrome Horners Syndrome Syndrome, Horner's Oculosympathetic Syndrome Oculosympathetic Syndromes Syndrome, Oculosympathetic Syndromes, Oculosympathetic Ophthalmoplegia, Sympathetic Ocular Ocular Ophthalmoplegia, Sympathetic Ocular Ophthalmoplegias, Sympathetic Ophthalmoplegias, Sympathetic Ocular Sympathetic Ocular Ophthalmoplegia Sympathetic Ocular Ophthalmoplegias Bernard Syndrome Bernard Syndromes Syndrome, Bernard Syndromes, Bernard Claude Bernard-Horner Syndrome Claude Bernard Horner Syndrome Syndrome, Claude Bernard-Horner Ptosis Sympathetic Horner's Syndrome, Pupil Horner Syndrome, Pupil Horners Syndrome, Pupil Pupil Horner's Syndrome Syndrome, Pupil Horner's Miosis, Innervational Defect Horner Syndrome, Acquired Acquired Horner Syndrome Syndrome, Acquired Horner Horner Syndrome, Central Central Horner Syndrome Syndrome, Central Horner