Miosis

Pupillsammandragning

Svensk definition

Mios är en pupillsammandragning som kan bero på medfödd avsaknad av pupillöppningsmuskel, defekt sympatisk nervförsörjning eller irritation av bindhinnan eller hornhinnan.

Engelsk definition

Pupillary constriction. This may result from congenital absence of the dilatator pupillary muscle, defective sympathetic innervation, or irritation of the CONJUNCTIVA or CORNEA.

Svenska synonymer

Mios Pupillkontraktion

Engelska synonymer

Mioses Small Pupil Pupil, Small Pupils, Small Small Pupils Pupillary Miosis Mioses, Pupillary Miosis, Pupillary Pupillary Mioses Constricted Pupil Constricted Pupils Pupil, Constricted Pupils, Constricted Miosis, Persistent Mioses, Persistent Persistent Mioses Persistent Miosis