Conjunctiva

Bindhinna

Svensk definition

Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).

Engelsk definition

The mucous membrane that covers the posterior surface of the eyelids and the anterior pericorneal surface of the eyeball.

Svenska synonymer

Konjunktiva Ögats bindhinna Ögonlockets bindhinna

Engelska synonymer

Conjunctivas Tunica Conjunctiva Palpebral Conjunctiva Conjunctiva, Palpebral Bulbar Conjunctiva Conjunctiva, Bulbar Plica Semilunaris of Conjunctiva Plicae Semilunares of Conjunctiva