Eyelids

Ögonlock

Svensk definition

Var och en av de övre och undre hudvecken som täcker det stängda ögat.

Engelsk definition

Each of the upper and lower folds of SKIN which cover the EYE when closed.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Eyelid