Histocompatibility Testing

Histokompatibilitetsprövning

Svensk definition

Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.

Engelsk definition

Identification of the major histocompatibility antigens of transplant DONORS and potential recipients, usually by serological tests. Donor and recipient pairs should be of identical ABO blood group, and in addition should be matched as closely as possible for HISTOCOMPATIBILITY ANTIGENS in order to minimize the likelihood of allograft rejection. (King, Dictionary of Genetics, 4th ed)

Svenska synonymer

Vävnadstypning HLA-typning

Engelska synonymer

Histocompatibility Testings Testing, Histocompatibility Testings, Histocompatibility Crossmatching, Tissue Crossmatchings, Tissue Tissue Crossmatching Tissue Crossmatchings Tissue Typing Tissue Typings Typing, Tissue Typings, Tissue HLA Typing HLA Typings Typing, HLA Typings, HLA