Hepatitis, Alcoholic

Alkoholhepatit

Svensk definition

En akut eller kronisk, degenerativ och inflammatorisk leverförändring hos alkoholmissbrukare. Sjukdomstillståndet kan försämras, men ibland även gå tillbaka. Förändringen är inte nödvändigtvis förknippad med steatos, fibros eller cirros, men är det ofta. Typiskt är levercellsnekros, infiltration med polymorfonukleära leukocyter och lymfocyter, och Mallorykroppar. De morfologiska förändringarna vid kronisk alkoholhepatit kan knappast förväxlas med kronisk hepatit.

Svenska synonymer

Alkoholinducerad leverskada Alkoholinducerad hepatit Kronisk alkoholhepatit

Engelska synonymer

Alcoholic Hepatitis Chronic Alcoholic Hepatitis Alcoholic Hepatitis, Chronic Chronic Alcoholic Hepatitides Hepatitis, Alcoholic, Chronic