Hemosiderosis

Hemosideros

Svensk definition

Tillstånd med överskott av järn i kroppsvävnaderna, särskilt i levern och det retikuloendoteliala systemet, utan påvisbara vävnadsskador. Benämningen syftar på förekomst av hemosiderin (en blodjärnform) i vävnaden.

Engelsk definition

Conditions in which there is a generalized increase in the iron stores of body tissues, particularly of liver and the MONONUCLEAR PHAGOCYTE SYSTEM, without demonstrable tissue damage. The name refers to the presence of stainable iron in the tissue in the form of hemosiderin.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hemosideroses