Hemopexin

Hemopexin

Svensk definition

Ett plasmaprotein som binder fritt hem i den extracellulära vätskan.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.