Gluconeogenesis

Glukoneogenes

Svensk definition

Den process genom vilken glukos bildas ur en icke-kolhydratkälla.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.