Funnel Chest

Trattbröst

Svensk definition

En form av missbildning där bröstbenet förskjutits bakåt och blivit konkavt, så att bröstkorgen blivit skålformad.

Engelsk definition

A developmental anomaly in which the lower sternum is posteriorly dislocated and concavely deformed, resulting in a funnel-shaped thorax.

Svenska synonymer

Pectus excavatum

Engelska synonymer

Chest, Funnel Chests, Funnel Funnel Chests Pectus Excavatum Excavatum, Pectus