Fetofetal Transfusion

Tvilling till tvilling-transfusion

Svensk definition

Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.

Engelsk definition

Passage of blood from one fetus to another via an arteriovenous communication or other shunt, in a monozygotic twin pregnancy. It results in anemia in one twin and polycythemia in the other. (Lee et al., Wintrobe's Clinical Hematology, 9th ed, p737-8)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fetofetal Transfusions Transfusion, Fetofetal Transfusions, Fetofetal Fetal Transfusion Syndrome Fetal Transfusion Syndromes Syndrome, Fetal Transfusion Syndromes, Fetal Transfusion Transfusion Syndrome, Fetal Transfusion Syndromes, Fetal Fetofetal Transfusion Syndrome Fetofetal Transfusion Syndromes Syndrome, Fetofetal Transfusion Syndromes, Fetofetal Transfusion Transfusion Syndrome, Fetofetal Transfusion Syndromes, Fetofetal Twin-to-Twin Transfusion Syndrome Syndrome, Twin-to-Twin Transfusion Syndromes, Twin-to-Twin Transfusion Transfusion Syndrome, Twin-to-Twin Transfusion Syndromes, Twin-to-Twin Twin to Twin Transfusion Syndrome Twin-to-Twin Transfusion Syndromes Twin Transfusion Transfusion, Twin Transfusions, Twin Twin Transfusions Twin Transfusion Syndrome Syndrome, Twin Transfusion Syndromes, Twin Transfusion Transfusion Syndrome, Twin Transfusion Syndromes, Twin Twin Transfusion Syndromes Twin Twin Transfusion Syndrome Cross-Transfusion, Intrauterine Cross Transfusion, Intrauterine Cross-Transfusions, Intrauterine Intrauterine Cross-Transfusions Intrauterine Cross-Transfusion Intrauterine Cross Transfusion