Exanthema Subitum

Tredagarsfeber

Svensk definition

En akut, kortvarig virusinfektion hos barn och ungdomar som kännetecknas av hög feber vid insjuknandet, vilken sjunker till normal temperatur efter 3-4 dagar, med samtidigt uppträdande av röda prickar och blämmor, först på bålen, sedan med spridning till andra kroppsdelar. Det är den sjätte av exantemsjukdomarna, och den orskas av HHV-6 (humant herpesvirus 6). Syn. exanthema subitum.

Engelsk definition

An acute, short-lived, viral disease of infants and young children characterized by a high fever at onset that drops to normal after 3-4 days and the concomitant appearance of a macular or maculopapular rash that appears first on the trunk and then spreads to other areas. It is the sixth of the classical exanthematous diseases and is caused by HHV-6; (HERPESVIRUS 6, HUMAN). (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Exanthema subitum

Engelska synonymer

Sixth Disease Disease, Sixth Roseola Infantum