Etioporphyrins

Etioporfyriner

Svensk definition

Porfyriner med fyra metyl- och fyra etylsidokedjor kopplade till pyrrolringarna.

Engelsk definition

Porphyrins with four methyl and four ethyl side chains attached to the pyrrole rings.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.