Ependymoma

Ependymom

Svensk definition

Gliom (nervkittstumörer) som uppstår ur ependymocyter och yttrar sig som elakartade hjärntumörer hos barn eller som godartade ryggmärgstumörer hos vuxna. De kan utvecklas på alla nivåer i ventrikelsystemet eller ryggmärgens mittkanal. Intrakraniella ependymom uppstår oftast i den fjärde ventrikeln och utgörs av täta, cellulära tumörer, som kan innehålla ependymrör och perivaskulära pseudorosetter. Ryggradsependymom är vanligtvis godartade, papillära eller myxopapillära tumörer.

Engelsk definition

Glioma derived from EPENDYMOGLIAL CELLS that tend to present as malignant intracranial tumors in children and as benign intraspinal neoplasms in adults. It may arise from any level of the ventricular system or central canal of the spinal cord. Intracranial ependymomas most frequently originate in the FOURTH VENTRICLE and histologically are densely cellular tumors which may contain ependymal tubules and perivascular pseudorosettes. Spinal ependymomas are usually benign papillary or myxopapillary tumors. (From DeVita et al., Principles and Practice of Oncology, 5th ed, p2018; Escourolle et al., Manual of Basic Neuropathology, 2nd ed, pp28-9)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ependymomas Ependymoma, Papillary Ependymomas, Papillary Papillary Ependymomas Papillary Ependymoma Ependymoma, Myxopapillary Ependymomas, Myxopapillary Myxopapillary Ependymoma Myxopapillary Ependymomas Anaplastic Ependymoma Anaplastic Ependymomas Ependymoma, Anaplastic Ependymomas, Anaplastic Cellular Ependymoma Clear Cell Ependymoma