Diphtheria Toxin

Difteritoxin

Svensk definition

Ett 60 kD, enkelkedjat protein som produceras av Corynebacterium diphtheriae och som ger upphov till difteri. Proteinet kan delas upp i två olika fragment; det mindre (A-fragmentet) hämmar proteinsyntes och är den dödliga del som är beroende av det större B-fragmentet för att komma in i cellerna.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Toxin, Corynebacterium Diphtheriae Corynebacterium Diphtheriae Toxin