Diphtheria Toxoid

Difteritoxoid

Svensk definition

Formaldehydinaktiverat toxin från Corynebacterium diphtheriae. Det blandas ofta med tetanustoxoid och pertussisvaccin (DTP-vaccin) eller med enbart tetanustoxoid (DT-vaccin, för barnvaccinering, och Td-vaccin, med 5-10 gånger mindre difteritoxoid, för annat bruk). Difteritoxoid används för förebyggande vaccination mot difteri. Difteriantitoxin ("antiserum") är för behandling av infektionen.

Engelsk definition

The formaldehyde-inactivated toxin of Corynebacterium diphtheriae. It is generally used in mixtures with TETANUS TOXOID and PERTUSSIS VACCINE; (DTP); or with tetanus toxoid alone (DT for pediatric use and Td, which contains 5- to 10-fold less diphtheria toxoid, for other use). Diphtheria toxoid is used for the prevention of diphtheria; DIPHTHERIA ANTITOXIN is for treatment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Toxoid, Diphtheria Diphtheria Vaccine Vaccine, Diphtheria