Pentosyltransferases

Pentosyltransferaser

Svensk definition

Enzymer hos transferasklassen som katalyserar överföringen av en pentosgrupp från en förening till en annan.

Engelsk definition

Enzymes of the transferase class that catalyze the transfer of a pentose group from one compound to another.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.