Dihydroxydihydrobenzopyrenes

Dihydroxidihydrobenspyrener

Svensk definition

Benspyrener som mättats i två angränsande positioner och som ersatts med två hydroxylgrupper i någon position. De flesta föreningar av denna typ är cancerframkallande och mutagena.

Engelsk definition

Benzopyrenes saturated in any two adjacent positions and substituted with two hydroxyl groups in any position. The majority of these compounds have carcinogenic or mutagenic activity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Benzopyrene Dihydrodiols Dihydrodiols, Benzopyrene Dihydrobenzopyrene Diols Diols, Dihydrobenzopyrene Dihydrodiolbenzopyrenes